Samling klockan 15.00 vid regementets minnessten på Östra kyrkogården.

Efter kransnedläggningen gemensam fika i intilliggande lokal.