Platsen är A6 Center ingång C (entrén från kaserngården, rullbandet upp till Dressman, in bakom caféet och sedan en våning upp) och vi ses där klockan 15.00.

Regementsförvaltaren vid Ing 2, Christer Reimertz, informerar under rubriken "Att göra militär karriär 2020" (möjligheter, löner, grader och andra förmåner). Vi får även information om totalförsvarsövningen Aurora.

Anmälan om deltagande till klubbmästaren, 076-798 42 24, eller via e-post: , senast den 1 april.