Föreningens årsmöte börjar lördagen den 23 mars klockan 11.00.

Platsen är Seniorernas Hus, Klostergatan 69, Jönköping.

Kallelse och årsmöteshandlingar skickades ut tillsammans med vår tidskrift i december. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2023 finns under "Protokoll och stadgar" i Menyrutan till vänster här på hemsidan.

Efter årsmötesförhandlingarna gästas vi av chefen för Swedec, överste Görgen Larsson, som informerar om sin verksamhet och verksamheten inom Försvarsmakten i stort.

Lunch serveras cirka klockan 12.45. Kostnaden för lunchen, 50 kronor, sätts in på föreningens PlusGironummer 13 06 13-3 i samband med anmälan.

Anmälan om deltagande vid lunchen görs till klubbmästaren senast den 11 mars. Uppge namn och eventuella matallergier

Klubbmästaren nås på mobiltfn 076-798 42 24 eller via e-post  fram till och med den 29 februari. Från och med den 1 mars och fram till och med den 11 mars tar vice klubbmästaren Kurt Lindberg emot anmälningarna på mobiltelefon 070-566 46 12 eller via e-post .