0703-67 98 33

Program för hösten 2019

Generellt

Vi har dessvärre inte längre möjlighet att genomföra våra månadssammankomster på restaurang Björkudden på A6 kasern. Styrelsen arbetar med att finna en annan lokal inom kasern. Vi kommer därför att förlägga aktiviteterna till varierande platser tills vidare. Även mötestiderna kommer att variera under hösten. Aktuell plats, och eventuella ändringar, inför mötet redovisas via annonser i Jönköpingsposten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet.

All anmälan om deltagande görs i normalfallet till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post . Se dock under respektive aktivitet under "Aktuellt" eller under respektive programpunkt här nedan för eventuell tillfällig avvikelse.

 

Program för hösten 2019

 

Boule onsdagen den 25 september, klockan 09.00.

Höstens bouleomgång fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 4 december. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 7325.

 

Tisdagen den 1 oktober klockan 15.00, "Dag Hammarskölds liv och gärning".

Samling sker i A6 sammanträdesrum med ingång vid Dressman klockan 15.00.

Eber Fransson  från Dag Hammarsköldsstiftelsen berättar under rubriken "Dag Hammarskölds liv och gärning".

Fikat kostar 30 kronor.

Anmälan till vice klubbmästaren, 0703-67 98 33, eller via e-post: , senast den  24 september.

 

Boule onsdagen den 9 oktober, klockan 09.00.

Höstens bouleomgång fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 4 december. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 7325.

 

Boule onsdagen den 23 oktober, klockan 09.00.

Höstens bouleomgång fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 4 december. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 7325.

 

Veterandag i Eksjö den 26 oktober

FN och Sveriges utlandsveteraner lyfts fram och hyllas lördagen den 26 oktober.

Förenta Nationerna bidrar med mycket gott i vår värld genom att få länder att samarbeta och sluta överenskommelser. FN, genom sina olika organ, bidrar till utveckling, fred och säkerhet runt om i världen. Detta arbete firas på många platser på FN-dagen den 24 oktober – det vill vi också, men vi gör det lördagen den 26 oktober istället.

Då kommer vi också att lyfta fram alla de som är utlandsveteraner. Det finns idag 54 000 utlandsveteraner i livet. Det är Försvarsmaktens personal och tidigare soldater, poliser, personal i kriminalvården, med flera svenskar som på riksdagens uppdrag tjänstgjort runt om i världen.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Eksjö garnison, Svenska kyrkan och Eksjö kommun.

  • 15.00 Föreläsning i Kyrkbacksgården - överste Lars H Karlsson; ”Min FN-tjänst i Mali”
  • 16.00 Konsert i Eksjö kyrka med Hemvärnets musikkår Eksjö, Eksjö kyrkokör, Norra Solberga-Flisby kyrkokör, Patrik Zander med flera
  • 17.00 Fackeltåg /Marsch till St Lars kyrkogård och garnisonens minnessten. Kransnedläggning
  • 18.00 Mäss Trianon öppnar för veterankväll
  • 19.00 Middag för föranmälda
  • 20.30 Mässkväll med underhållning av Patrik Zander. Möjlighet att ansluta för den som inte deltar i middagen

Efter samlingen vid minnesstenen sker enskild förflyttning till mäss Trianon.

Du är naturligtvis varmt välkommen att delta i delar av programmet!

Möjlighet till övernattning finns i logement, begränsat antal, anmälningsdatum gäller.

Anmälan görs av den som vill delta i middagen och även för boende. Anmäl dig senast torsdagen den 10 oktober till .

Ange: För- och efternamn, eventuella allergier och om du önskar plats i logement.

A6 Kamratförening ordnar ingen gemensam resa utan deltagarna får ordna detta själva.

 

Fredagen den 1 november, kransnedläggning på Östra kyrkogården.

Samling klockan 15.00 vid regementets minnessten på Östra kyrkogården.

Efter kransnedläggningen gemensam fika i intilliggande lokal.

 

Tisdagen den 5 november, C A9 besöker föreningen.

Platsen är "Hasse på sjökanten" och vi ses där klockan 15.00.

C Artilleriregementet besöker föreningen och informerar om nyheter inom FM och särskilt artilleriet.

Fikat kostar 30 kronor.

Efter C A9:s information bjuds deltagarna på en enklare måltid.

Anmälan till klubbmästaren, 076-798 42 24, eller via e-post: senast den 28 oktober.

 

Boule onsdagen den 6 november, klockan 09.00.

Höstens bouleomgång fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 4 december. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 7325.

  

Lördagen den 16 november, marschkonsert på Huskvarna teater.

Hemvärnets musikkår i Huskvarna håller sin årliga marschkonsert, under ledning av Ingemar Badman, på Huskvarna teater. Se närmare uppgifter i annons i JP:

 

Boule onsdagen den 20 november, klockan 09.00.

Höstens bouleomgång fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 4 december. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 7325.

  

Boule onsdagen den 4 december, klockan 09.00.

Höstens bouleomgång avslutas med denna omgång. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 7325.

 

Fredagen den 6 december, S:t Barbara.

Vi firar artilleriets skyddshelgon S:t Barbara på Mäss C i Skillingaryds läger klockan 18.30.

Buss avgår från A6 kasern (Valvet, på kaserngårdssidan) klockan 18.00. Beräknas vara åter klockan 22.00.

Vi träffas som traditionen bjuder till artilleristernas högtid med massor av trivsam samvaro, god mat och underhållning.

Priset för middagen är 150 kronor per person.

I priset ingår traditionell SOS (Smör Ost och Sill), ärtsoppa med bordsdryck samt kaffe och kaka. Starkare drycker kan kompletteras via egen kassa.

I samband med anmälan sätter du in 150 kronor på Kamratföreningens PlusGiro 130613-3 och uppger ditt namn.

Anmälan (som vanligt) till Klubbmästaren, på telefon 076-798 42 24, eller via e-post:klubbmastaren@a6kamrat.se, senast måndagen den 25 november.

 

Vi annonserar även våra träffar i Jönköpings-Posten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet. Styrelsen hoppas att Du finner höstens program intressant.

Vi välkomnar även familjemedlemmar och andra intresserade till våra träffar. Ta gärna med presumtivt nya medlemmar.

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén