Höstens bouleomgång fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs på onsdagar udda veckor fram till och med den 4 december. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 7325.

 

FN och Sveriges utlandsveteraner lyfts fram och hyllas lördagen den 26 oktober.

Förenta Nationerna bidrar med mycket gott i vår värld genom att få länder att samarbeta och sluta överenskommelser. FN, genom sina olika organ, bidrar till utveckling, fred och säkerhet runt om i världen. Detta arbete firas på många platser på FN-dagen den 24 oktober – det vill vi också, men vi gör det lördagen den 26 oktober istället.

Då kommer vi också att lyfta fram alla de som är utlandsveteraner. Det finns idag 54 000 utlandsveteraner i livet. Det är Försvarsmaktens personal och tidigare soldater, poliser, personal i kriminalvården, med flera svenskar som på riksdagens uppdrag tjänstgjort runt om i världen.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Eksjö garnison, Svenska kyrkan och Eksjö kommun.

  • 15.00 Föreläsning i Kyrkbacksgården - överste Lars H Karlsson; ”Min FN-tjänst i Mali”
  • 16.00 Konsert i Eksjö kyrka med Hemvärnets musikkår Eksjö, Eksjö kyrkokör, Norra Solberga-Flisby kyrkokör, Patrik Zander med flera
  • 17.00 Fackeltåg /Marsch till St Lars kyrkogård och garnisonens minnessten. Kransnedläggning
  • 18.00 Mäss Trianon öppnar för veterankväll
  • 19.00 Middag för föranmälda
  • 20.30 Mässkväll med underhållning av Patrik Zander. Möjlighet att ansluta för den som inte deltar i middagen

Efter samlingen vid minnesstenen sker enskild förflyttning till mäss Trianon.

Du är naturligtvis varmt välkommen att delta i delar av programmet!

Möjlighet till övernattning finns i logement, begränsat antal, anmälningsdatum gäller.

Anmälan görs av den som vill delta i middagen och även för boende. Anmäl dig senast torsdagen den 10 oktober till

Ange: För- och efternamn, eventuella allergier och om du önskar plats i logement.

A6 Kamratförening ordnar ingen gemensam resa utan deltagarna får ordna detta själva.

Ing 2 Kamrat- och Veteranförening inbjuder till Veteranlunch torsdagen den 31 oktober kl 12.00 på mäss Trianon.

Jonas Larsson, Ing 2 föreläser om sina erfarenheter från FS 36 

 

Kamrater från Ing 2, I 12, A 6 kamratföreningar, Flottans Män (Jönköping), anställda och tidigare anställda vid garnisonen hälsas välkomna!

Anmälan görs till Peter Ekbladh 073-618 95 89 eller Lennart Blom 070-650 03 33 senast måndagen 28 oktober kl 1800.

Välkomna!

För styrelsen Ing 2 KVF

Lennart Blom

Ordförande

 

A6 kamratförening organiserar inte någon gemensam resa till denna aktivitet.

Samling klockan 15.00 vid regementets minnessten på Östra kyrkogården.

Efter kransnedläggningen gemensam fika i intilliggande lokal.

Platsen är "Hasse på sjökanten" och vi ses där klockan 15.00.

C Artilleriregementet besöker föreningen och informerar om nyheter inom FM och särskilt artilleriet.

Fikat kostar 30 kronor.

Efter C A9:s information bjuds deltagarna på en enklare måltid.

Anmälan till klubbmästaren, 076-798 42 24, eller via e-post: senast den 28 oktober.